Project Description

KLIMATIZACE

Provádíme kompletní servis autoklimatizací – doplňování chladivem R134a, vakuování s vysušením okruhu, tlakové a provozní testování okruhu, desinfekce a antibakteriální ochrana. Tyto služby provádíme na osobních, nákladních vozech.

CO OBNÁŠÍ SERVIS KLIMATIZACE VAŠEHO VOZIDLA?

 • Kontrola předepsaného množství chladícího média R134a v klimatizačním systému, odsátí, zvážení a recyklace chladicího média
 • Vakuování systému (zbavení vlhkosti v systému)
 • Test těsnosti systému
 • Doplnění oleje a chladiva na výrobcem udávané množství s přidání fluorescenčního barviva pro zjištění případné netěsnosti

DOPORUČUJEME

 • Provádějte kontrolu stavu chladícího média každý rok, nejpozději 1x za 2 roky
 • Dezinfikujte klimatizaci min. 1x za rok
 • Vyměňujte pravidelně pylový filtr dle údajů výrobce
 • Doplnění oleje a chladiva na výrobcem udávané množství s přidání fluorescenčního barviva pro zjištění případné netěsnosti

PROČ JE DŮLEŽITÁ PREVENCE?

 • Ze systému klimatizace uniká každý rok okolo 15 % chladicího média a tím způsobuje snížený výkon klimatizace
 • Médium v systému klimatizace postupem času absorbuje nežádoucí vlhkost, která může způsobit poškození zařízení, nebo jeho úplné odstavení
 • Preventivní kontrolou množství chladiva předejdete nepříjemným komplikacím v letních měsících
 • Používáním klimatizace vzniká ve výparníku vlhké prostředí, zapříčiňující vznik plísní a bakterií, které mají negativní vliv na lidský organismus a mohou způsobit alergické reakce
 • V okamžiku, kdy při spuštění klimatizace vzniká ve vozidle nepříjemný zápach, může být na jednoduchou preventivní dezinfekci pozdě, je třeba demontovat celý výparník, ten očistit mechanicky, což je časově a finančně náročné
 • Pravidelnou výměnou pylového filtru předejdete sníženému výkonu klimatizace a rychlejšímu znečištění výparníku

603 265 947

ADRESA

Rezervovat naše služby můžete mailem na pneu.kostelnik@seznam.cz